Jump to content
uniGUI Discussion Forums
Sign in to follow this  
aliemre

Obje nin clientevents listesini bulmak.

Recommended Posts

Eklerdeki ekran resimlerinden daha iyi anlaşılacağını umarak. Delphi nin Object Inspector ında olduğu gibi (3. resimde kırmızı alan) clientside event isimlerini run-time da nasıl bulabilirim. 

 

Not: İçine function yazılmış olanları kastetmiyorum. Bir obje tipi için olası clienteventlistesini bulmak istiyorum.

post-5660-0-57705800-1510686107_thumb.png

post-5660-0-45159800-1510686160_thumb.png

post-5660-0-90782100-1510686459_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bunu doğrudan yapmanıza olanak sağlayan bir method yok.

ExtJS.RES isimli bir dosya var. Onu uygulamanıza ekleyerek kendiniz içinden istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Buradan lazım olacak olursa diye çözümü paylaşmış olayım.

 

post-5660-0-02357700-1511270657.png

procedure LoadStringListFromResource(const ResName: string;SL : TStringList);
var
 RS: TResourceStream;
begin
 RS := TResourceStream.Create(HInstance, ResName, RT_RCDATA);
 try
  SL.LoadFromStream(RS);
 finally
  RS.Free;
 end;
end;


procedure TMainForm.UniBitBtn1Click(Sender: TObject);
var
 sl:TStringList;
begin
 sl:=TStringList.Create;

 LoadStringListFromResource('EXTJS_' + uniedit1.JSControl.JSClassName.Replace('.','_') ,sl);
end;

post-5660-0-02357700-1511270657_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×