Jump to content
uniGUI Discussion Forums
Sign in to follow this  
aliemre

UniPropertyGrid Tarihi değerinin dönüş formatı

Recommended Posts

Merhaba,

 

UniPropertyGrid de aşağıdaki gibi bir konfigürasyon tanımladım. MaxDate ve MinDate değeri ProperyChange event ına düştüğünde PropValue 'Tue Nov 21 2017 00:00:00 GMT+0300 (Turkey Standard Time)'  gibi bir değer döndürüyor. Bunu yyyy.mm.dd gibi döndürmek mümkün mü ?

 

submitFormat ve formatText parametrelerini denedim. Durum değişmedi.

 

 

function beforeInit(sender, config)
{
  config.sourceConfig  = 
    {
  
       DateFormat:  {editor: Ext.create('Ext.form.field.ComboBox', {
                store: [ 'dd.MM.yyyy', 'dd.MMM.yyyy, ddd', 'yyyy-MM.dd HH:mm'],
                queryMode: 'local'
            }) },
       DateMode:  {editor: Ext.create('Ext.form.field.ComboBox', {
                store: [ 'dtmDateOnly', 'dtmDateTime'],
                queryMode: 'local'
            }) },   
       Kind:  {editor: Ext.create('Ext.form.field.ComboBox', {
                store: [ 'tUniDate', 'tUniDateTime','tUniTime'],
                queryMode: 'local'
            }) },  
       MaxDate: {editor: Ext.create('Ext.form.field.Date', { formatText:'Y.m.d', submitFormat:'Y.m.d' }) },
       MinDate: {editor: Ext.create('Ext.form.field.Date', { formatText:'Y.m.d', submitFormat:'Y.m.d' }) },  
      GridMode:{editor: Ext.create('Ext.form.field.ComboBox', {
                store: [ 'lgmPostKeyValue', 'lgmPostListValue'],
                queryMode: 'local'
            }) },  
      ListOnlyMode:{editor: Ext.create('Ext.form.field.ComboBox', {
                store: [ 'lmNoFollow', 'lmFollowSource'],
                queryMode: 'local'
            }) }, 
      Style:{editor: Ext.create('Ext.form.field.ComboBox', {
                store: [ 'csDropDown', 'csDropDownList','csOwnerDrawFixed', 'csOwnerDrawVariable', 'csSimple'],
                queryMode: 'local'
            }) },                      
    }
}

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aşağıdaki kodu client a en kolay nasıl gönderebilirim ?

 

 

O54B.events.propertychange.listeners[0].fireFn =  (function (P0, P1, P2, P3) {
return Ext.Ajax.request({
url: "/HandleEvent",
params: "Ajax=1&IsEvent=1&Obj=O54B&Evt=propertychange&recid=" + P1 + "&val=" + P2.toISOString() + "&oldval=" + P3.toISOString() + "" + _gv_(O49E),
success: AjaxSuccess,
failure: AjaxFailure,
obj: O54B,
e: "propertychange"
});
});

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tamam hallettim Aşağıdaki gibi bir yöntem ile olabiliyormuş. teşekkür ederim.

function propertychange(source, recordId, value, oldValue, eOpts)
{
  debugger;
  this.events.propertychange.listeners[1].fireFn = function() {};
  
  if (value instanceof Date && !isNaN(value.valueOf()))
    value = formatAsISO(value)
    
  if (oldValue instanceof Date && !isNaN(oldValue.valueOf()))
    oldValue = formatAsISO(oldValue);
    
  return Ext.Ajax.request({
    url: "/HandleEvent",
    params: "Ajax=1&IsEvent=1&Obj="+this.nm+"&Evt=propertychange&recid=" + recordId + "&val=" + value + "&oldval=" + oldValue + "" + _gv_(this.uform),
    success: AjaxSuccess,
    failure: AjaxFailure,
    obj: this,
    e: "propertychange"
  });
}

Share this post


Link to post
Share on other sites

Merhaba,

 

uniGUI'de zaten ajaxRequest() isimli bir method var. Kolayca sunucu tarafına event yolayabiliyorsunuz.

 

"ClientSide Script" demolarını incelyin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×