Jump to content

Client Ekran Görüntüsünü Almak


mapper
 Share

Recommended Posts

 Selam Arkadaşlar,

 

Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Klasik delphi uygulamalarımızda olduğu gibi ekranın tamamı veya bir bölgesinin resmini alabiliyoruz.

 

Unigui ile bir deneme yapayım dediğimde, resim alınıyor fakat server ekranından alınıyor :)

 

Amacım client'in kendi ekranını almak olduğu halde yazdığım fonksiyon server'da çalışıyor.

 

Bir çözüm önerisi olan varmı?

 

Teşekkürler. 

 

...button.click(...)

 

 var   vJpg: TJpegImage;
        vBmp: TBitmap;
   ResimDosyaAdi : String;
begin
                    vBmp := TBitmap.Create;
                    try
                      ResimKap(vBmp);
                      vJpg := TJpegImage.Create;
                      try
                        vJpg.Assign(vBmp);
                        vJpg.CompressionQuality := 85; // JPG 85%
                        ResimDosyaAdi :='files/'+inttostr(Random(1000000))+'.jpg';
                        vJpg.SaveToFile(ResimDosyaAdi); //save format JPG
                        Resim.Picture.LoadFromFile(ResimDosyaAdi);
                      finally
                        vJpg.Free;
                      end;
                    finally
                     vBmp.Free;
                    end;
                DeleteFile(ResimDosyaAdi);
 

end;

 

 

procedure TAnaForm.ResimKap(ABitmap: TBitmap);
var
  vDesktopDC: HDC;
begin
  vDesktopDC := GetWindowDC(URLFrame.Handle);
  try
      ABitmap.PixelFormat := pf24bit;
      ABitmap.Height := URLFrame.Height;
      ABitmap.Width := URLFrame.Width;
      BitBlt(ABitmap.Canvas.Handle,0, 0 , URLFrame.Width, URLFrame.Height, vDesktopDC, URLFrame.left, URLFrame.top, SRCCOPY);
   finally
    ReleaseDC(GetDesktopWindow, vDesktopDC);
  end;
end;

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...