Jump to content
uniGUI Discussion Forums
mustafa kartal

Oluşturulan raporu pdf olarak email atmak

Recommended Posts

Merhaba

Grid pdf aktarmak ve o pdf email atmak istiyorum bunu nasıl yaparım bu konuda bana yardımcı olurmusunuz

 

hali hazırda email atabiliyorum fakat dosya eklem işlemi desteklemiyor

Share this post


Link to post
Share on other sites

ney yazıkki göndermiyor hata veriyor

This is a multi-part message in MIME format --waTjuJrJjLlIlETuor=_N5LXkaXcdoFomj Content-Type: text/plain; charset="UTF-8" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Disposition: inline

 

--waTjuJrJjLlIlETuor=_N5LXkaXcdoFomj Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet; name="test.xlsx" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Disposition: attachment; filename="test.xlsx" --waTjuJrJjLlIlETuor=_N5LXkaXcdoFomj--

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hata email içeriği bozuk geliyor

This is a multi-part message in MIME format --5SPhpW3kSzdR8p=_Pv5qSFRuBe2P0GPGOZ Content-Type: text/plain; charset="UTF-8" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Disposition: inline

MTN GRUP A.=C5=9E

DESTEK H=C4=B0ZMET=C4=B0

=

F=C4=B0RMA ADI : ERKAPLAN CARPET TEKST=C4=B0L <= /td>

TALEB=C4=B0N GELD=C4=B0=C4=9E=C4=B0 YER= : Telefon

SORUN BA=C5=9ELIK : =

PDKS C=C4=B0H= AZI A=C4=9EDA OKUNMUYOR

TALEP TAR=C4=B0= H=C4=B0 : 08.06.2018

SORUN :

PDKS Y=C3=9CZ OKUMA C=C4= =B0HAZI NETWORK G=C4=B0R=C4=B0=C5=9E I=C5=9EI=C4=9EI YANMIYOR

VER=C4=B0LEN H=C4=B0ZMETLER : PDKS C=C4=B0HAZ ARIZASI

VER=C4=B0LEN MALZEMELER :

=C3=87=C3=96Z=C3=9CM TAR=C4=B0H=C4=B0 : 08.0= 6.2018

S=C3=9C= RE : 02:15:00 <= /td>

=C3=87=C3=96Z=C3=9CM : PDKS C=C4=B0HAZI NETWORK G=C4=B0R=C4=B0=C5=9E=C4=B0 ARIZALI OLDUG= U TESP=C4=B0T ED=C4=B0LM=C4=B0=C5=9ET=C4=B0R. ESK=C4=B0 ARIZALI OLAN P= DKS C=C4=B0HAZIDA ALINARAK ARIZALI OLAN KART ESK=C4=B0 C=C4=B0HAZDAN A= LINIP YEN=C4=B0 C=C4=B0HAZA TAKILARAK SORUN G=C4=B0DER=C4=B0LM=C4=B0=C5= =9ET=C4=B0R

SONU=C3=87 : =C3=87= =C3=B6z=C3=BCld=C3=BC

=

 

--5SPhpW3kSzdR8p=_Pv5qSFRuBe2P0GPGOZ Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet; name="test.xlsx" Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Disposition: attachment; filename="test.xlsx" --5SPhpW3kSzdR8p=_Pv5qSFRuBe2P0GPGOZ--

Share this post


Link to post
Share on other sites
  var

 ek_dosya:string;

 begin

 statusmemo.Visible:=True;

      if edt_kime.Text=''   then

   begin

   MainForm.Mesaj_var('Email Adresi Giriniz','Uyarı');

     edt_kime.setfocus;

     exit;

   end;

    if edt_konu.Text=''   then

   begin

   MainForm.Mesaj_var('Mesaj konusu bulunamadı.','Uyarı');

   edt_konu.setfocus;

   exit;

   end;

    if edt_html.Text=''   then

   begin

   MainForm.Mesaj_var('Mesaj bulunamadı.','Uyarı');

    edt_html.setfocus;

    exit;

   end;

   if Dm.SSL=True then

           begin

            SSL_Email_Gonder;

           end

           else

                 begin

                SMTP.Host :=Gidposta;

                 SMTP.Port :=StrToInt(port);

                SMTP.Username:=email;

                 SMTP.Password :=parola;

           MailMessage.ContentType:='text/html; charset=UTF-8';

           MailMessage.ContentTransferEncoding:='iso-8859-9';

                MailMessage.From.Address :=email;

                MailMessage.Recipients.EMailAddresses :=MailMessage.Recipients.EMailAddresses+ (edt_kime.Text);

                MailMessage.Subject :=edt_konu.Text;

                MailMessage.Body.Text :=edt_html.Text;

                MailMessage.CCList.EMailAddresses:=MailMessage.CCList.EMailAddresses+edt_cc.Text;

                MailMessage.AttachmentEncoding:='MIME';

                TIdAttachmentFile.Create(MailMessage.MessageParts, UniServerModule.FilesFolderPath+'\img\test.xlsx');

                 MailMessage.Encoding:=meMIME;

                 try

                 try

                   SMTP.Connect;

                   SMTP.Send(MailMessage);

                 except on E:Exception do

                 end;

                   finally

 

                if SMTP.Connected then

                   SMTP.Disconnect;

                end;

                MainForm.Mesaj_var('Email gönderildi','Bilgi');

           end;

           Close;

           Frm_Hızmet_ver.Close;

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aşagıdaki kodu iptal edersem dosya gönderiliyor  fakat email içindeki tüm html ve mesajlar saçma sapan bir şey oluyor. kodu tekrar eklersem yukardaki gibi bozuk vede dosyayı eklemiyor 

MailMessage.ContentType:='text/html; charset=UTF-8';

 MailMessage.ContentTransferEncoding:='iso-8859-9';

 

Yani Dosya gönderiyorum mesaj içirği bozuluyor dosyayı göndermiyorum mesaj doğru gidiyor fakat dosya olmuyor

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kullanmış olduğum kod belki başkasına yarabilir

procedure TFrm_Email_Gonder.SendEmailIndy(

const SMTPServer: string;

const FromName, FromAddress: string;

const ToAddresses: string; //comma separated list of e-mail addresses

const CCAddresses: string; //comma separated list of e-mail addresses

const BCCAddresses: string; //comma separated list of e-mail addresses

const Subject: string;

const EmailBody: string;

const IsBodyHtml: Boolean);

var

smtp: TIdSMTP; // IdSmtp.pas

msg: TidMessage; // IdMessage.pas

builder: TIdMessageBuilderHtml; //IdMessageBuilder.pas

begin

msg := TidMessage.Create(nil);

try

builder := TIdMessageBuilderHtml.Create;

try

if IsBodyHtml then

begin

builder.Html.Text := EmailBody;

builder.HtmlCharSet := 'utf-8';

builder.HtmlContentTransfer := 'quoted-printable';

end else

begin

builder.PlainText.Text := EmailBody;

builder.PlainTextCharSet := 'utf-8';

builder.PlainTextContentTransfer := 'quoted-printable';

end;

 

 

builder.Attachments.Add(UniServerModule.FilesFolderPath+'\img\test.xlsx');

 

 

builder.FillMessage(msg);

finally

builder.Free;

end;

 

msg.From.Name := FromName;

msg.From.Address := FromAddress;

msg.Subject := Subject;

 

msg.Recipients.EmailAddresses := ToAddresses;

msg.CCList.EmailAddresses := CCAddresses;

msg.BccList.EmailAddresses := BCCAddresses;

 

smtp := TIdSMTP.Create(nil);

try

smtp.Host := SMTPServer; // IP Address of SMTP server

Smtp.UseTLS := utNoTLSSupport;

smtp.Port := 587; //The default already is port 25 (the SMTP port)

smtp.Username := 'test@test.com';

smtp.Password := '12345';

smtp.AuthType := satDefault;

 

smtp.Connect;

try

smtp.Send(msg);

finally

smtp.Disconnect;

end;

finally

smtp.Free;

end;

finally

msg.Free;

end;

 

ShowMessage('gitti');

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bir diğer konu ise fastreport çıkıtı olarak göstermiş olduğum raporu mail olarak göndermek istiyorum fastreport da çıktı alabiliyoruz bu çıktıyı runtime ram üzerinde veya programın çalıştıgı dizinde

herhangi bir yere kayıt ederek ve o kayıt edilen dosyayı mail olarak göndermek istiyorum fastreport da göstermiş olduğum raporu kullanıcıya göstermeden exe dizin kayıt ettirkmek istiyorum bunu unigui ile yapmamız mümkünmü acaba veya

herhangi bir bileşen mi kullanmamız gerekli

Share this post


Link to post
Share on other sites

fastreport içinde "Export" yordamını kullanacaksınız. tanılmıyorsam demolarda vardı. "FileName" ilede path dahil export edilecek yol ve dosya adını verebilirsiniz.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×