Jump to content
uniGUI Discussion Forums
Sign in to follow this  
muttalip65

unidbgrid seçilen kayıtları silme

Recommended Posts

UniDbGrid üzerinde seçilen kayıtları ne şekilde silebiliriz. Bir örnek ile gösterebilirseniz memnun olurum.

 

Şimdiden teşekkürler.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Merhaba

 

Seçilen kayıtları veritabanından silmeyi mi kastediyorsunuz?

    with DBGrid1.DataSource.DataSet do
     for i:=0 to DBGrid1.SelectedRows.Count-1 do
     begin
      GotoBookmark(DBGrid1.SelectedRows.Items[i]);
      Delete;
     end;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Teşekkürler Hayri Bey,

Tamda istediğim buydu.

 

Bir dialog penceresi oluşturup  buradan Evet düğmesi ile kayıtları silmek ve Hayır düğmesi ile işlemden vazgeçmek istiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz acaba?

Share this post


Link to post
Share on other sites

MessageDlg('Silmek istiyor musunuz?', mtConfirmation, mbYesNo, DCallBack2);

 

Buradaki Yes ve No düğmelerini Evet ve Hayır şeklinde gösterebilir miyiz? Mesaj penceresiniz başlığının Türkçe olmasını sağlayabilir miyiz?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×