Jump to content
uniGUI Discussion Forums

multimesut

uniGUI Subscriber
 • Content Count

  105
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

multimesut last won the day on October 17 2018

multimesut had the most liked content!

Community Reputation

3 Neutral

About multimesut

 • Rank
  Active Member

Recent Profile Visitors

179 profile views
 1. multimesut

  a.isloading is not a function

  Bu sorun bendede oluyor. Gridlerin loading mesajını kapatırsanız düzeliyor
 2. multimesut

  Hyperserver get all session list

  hi, you can fix it with mysql. MainModule; procedure TUniMainModule.UniGUIMainModuleCreate(Sender: TObject); begin MyQuery2.SQL.Clear; MyQuery2.SQL.Add('INSERT INTO sessions (sessionid,logindate) VALUES (:sessionid,:logindate)'); MyQuery2.Params.ParamByName('sessionid').Value:=UniSession.SessionId; MyQuery2.Params.ParamByName('logindate').Value:=Now; MyQuery2.ExecSQL; end; procedure TUniMainModule.UniGUIMainModuleDestroy(Sender: TObject); begin MyQuery2.SQL.Clear; MyQuery2.SQL.Add('DELETE FROM sessions where sessionid=:sessionid'); MyQuery2.Params.ParamByName('sessionid').Value:=UniSession.SessionId; MyQuery2.ExecSQL; end; SQL; DROP TABLE IF EXISTS `sessions`; CREATE TABLE `sessions` ( `sessionid` varchar(50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL, `logindate` datetime(0) NULL DEFAULT NULL, `killsession` tinyint(1) NULL DEFAULT 0 ) ENGINE = MEMORY CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci ROW_FORMAT = Fixed;
 3. multimesut

  PageSize Extension for UniDBGrid

  yes, it works. thanks. but it will be a manual method. not detecting limit value. Can't do it automatically in the old version. I was using the code below. JSAddListener('store.beforeload', JSFunction('store, operation, eOpts', 'if (operation.params) {operation.params.limit = operation.limit;}') );
 4. multimesut

  PageSize Extension for UniDBGrid

  hello @Sherzod, did you test?
 5. multimesut

  PageSize Extension for UniDBGrid

  Yes, same problem. PageSize is failing for Reflesh. does not work in solution. (operation.params.limit) procedure TMainForm.UniButton1Click(Sender: TObject); begin CDS.Active:=false; end; procedure TMainForm.UniButton2Click(Sender: TObject); begin CDS.Active:=true; end;
 6. multimesut

  PageSize Extension for UniDBGrid

  Hi @Sherzod , the following code does not work in extjs6. what can I do? Thank you Procedure TMSTUniDBGrid.Loaded; begin inherited; JSAddListener('store.beforeload', JSFunction('store, operation, eOpts', 'if (operation.params) {operation.params.limit = operation.limit;}') ); end;
 7. multimesut

  Grid filters List

  Merhaba @Hayri ASLAN bu Filter değişkenini columns properties kısmında göstermenin bir yolu var mı?
 8. multimesut

  Office Viewer

  Bence tüm dosyaları pdf e çevirip pdf viewer tüm işinizi çözersiniz. delphiye uygun çok converter component var. tmp klasörüne convert edip sonra gösterebilirsiniz.
 9. multimesut

  sleep kullanımı

  Günay keçisi telekom yapılır Evet dediğiniz gibi yansıtılabilir. Sleep olayını aştığımda bu kısmıda eklerim. uniGUI nin SimplePrompt demosundada sleep kullanılmış. Belki diğer sessionlar etkilenmiyor olabilir.
 10. multimesut

  sleep kullanımı

  Anladım. O zaman sleep yerine ne kullanabiliriz. Kullanıcıyı bekletmek önemli değil. Kullanıcı sayfayı kapatsa bile bu işlemlerin devam etmesi gerek. Hani olur ya istemesekte bazen sleep koymamız gerkiyor buda öyle birşey Yani çakışma olmaması için işlemler arasında belirli süre bekleme yapmalıyım. Aşağıdaki örnek kod gibi. procedure IslemYap; begin DosyaIndir(xx); sleep(2000); YosyaYukle(yy); sleep(2000); SunucuIsle(xx,yy); sleep(2000); end;
 11. multimesut

  sleep kullanımı

  Merhaba, Cevap için teşekkür ederim. Fakat procedure kısımları timer ile yönetebileceğim bir yerde değil. Bu procedurelerin içinde bekletme yapmam gerekiyor. A işlemi B işlemini etkilememesi için.
 12. multimesut

  sleep kullanımı

  Merhaba, hyper server üzerinde çalışan 100 sessiona yakın aktif kullanım olan bir projem var. Bazı procedurelerde 15 saniye bekletmem lazım. Procedure de sleep(15000) kullansam projede bir soruna yol açar mı? Thread larda sleep diğer threadları etkiliyordu. Uniguide de sessionlar etkilenirmi? Etkilenir ise ne kullanmalıyım? Teşekkürler
 13. multimesut

  UniGUIServerModuleHTTPCommand Dosya Göndermek

  Evet SendFile Session oluştuğunda çağırılabiliyor. Benim burada amacım bir api hazırlamak. Bu api link olarak çağırıldığında dosyayı oluşturup göndermek ardındanda dosyayı silmek.
 14. Merhaba, unigui projemizdeki bir link çağrıldığında bir oluşturup indirilmesini istiyorum. bunu nasıl yapabiliriz? Aşağıdaki yol işe yaramadı. Boş sayfa geliyor. if(ARequestInfo.Document = '/test') then begin filename:=UniServerModule.TempFolderPath + 'test.wav'; AResponseInfo.FreeContentStream := True; AResponseInfo.ContentStream:=TFileStream.Create(FileName, fmOpenRead or fmShareDenyWrite); AResponseInfo.ContentLength := AResponseInfo.ContentStream.Size; AResponseInfo.ContentType := FileType2MimeType(FileName); Handled := True; end;
×