Jump to content
uniGUI Discussion Forums

multimesut

uniGUI Subscriber
 • Content Count

  96
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

multimesut last won the day on October 17

multimesut had the most liked content!

Community Reputation

2 Neutral

About multimesut

 • Rank
  Member
 1. multimesut

  sleep kullanımı

  Günay keçisi telekom yapılır Evet dediğiniz gibi yansıtılabilir. Sleep olayını aştığımda bu kısmıda eklerim. uniGUI nin SimplePrompt demosundada sleep kullanılmış. Belki diğer sessionlar etkilenmiyor olabilir.
 2. multimesut

  sleep kullanımı

  Anladım. O zaman sleep yerine ne kullanabiliriz. Kullanıcıyı bekletmek önemli değil. Kullanıcı sayfayı kapatsa bile bu işlemlerin devam etmesi gerek. Hani olur ya istemesekte bazen sleep koymamız gerkiyor buda öyle birşey Yani çakışma olmaması için işlemler arasında belirli süre bekleme yapmalıyım. Aşağıdaki örnek kod gibi. procedure IslemYap; begin DosyaIndir(xx); sleep(2000); YosyaYukle(yy); sleep(2000); SunucuIsle(xx,yy); sleep(2000); end;
 3. multimesut

  sleep kullanımı

  Merhaba, Cevap için teşekkür ederim. Fakat procedure kısımları timer ile yönetebileceğim bir yerde değil. Bu procedurelerin içinde bekletme yapmam gerekiyor. A işlemi B işlemini etkilememesi için.
 4. multimesut

  sleep kullanımı

  Merhaba, hyper server üzerinde çalışan 100 sessiona yakın aktif kullanım olan bir projem var. Bazı procedurelerde 15 saniye bekletmem lazım. Procedure de sleep(15000) kullansam projede bir soruna yol açar mı? Thread larda sleep diğer threadları etkiliyordu. Uniguide de sessionlar etkilenirmi? Etkilenir ise ne kullanmalıyım? Teşekkürler
 5. multimesut

  UniGUIServerModuleHTTPCommand Dosya Göndermek

  Evet SendFile Session oluştuğunda çağırılabiliyor. Benim burada amacım bir api hazırlamak. Bu api link olarak çağırıldığında dosyayı oluşturup göndermek ardındanda dosyayı silmek.
 6. Merhaba, unigui projemizdeki bir link çağrıldığında bir oluşturup indirilmesini istiyorum. bunu nasıl yapabiliriz? Aşağıdaki yol işe yaramadı. Boş sayfa geliyor. if(ARequestInfo.Document = '/test') then begin filename:=UniServerModule.TempFolderPath + 'test.wav'; AResponseInfo.FreeContentStream := True; AResponseInfo.ContentStream:=TFileStream.Create(FileName, fmOpenRead or fmShareDenyWrite); AResponseInfo.ContentLength := AResponseInfo.ContentStream.Size; AResponseInfo.ContentType := FileType2MimeType(FileName); Handled := True; end;
 7. multimesut

  Exe Kapatılırken alınan hata mesajı

  Tüm sayfalar kapalı iken bu hatayı alıyor iseniz create ettiğiniz bir şeyi free etmediğinizden kaynaklanır. Hafızada kalan uyarısı dikkate alınmalı. sürekli çalışan bir exe de şişmeler meydana gelebilir.
 8. Hi, procedure TUniServerModule.UniGUIServerModuleBeforeInit(Sender: TObject); begin ExtRoot := 'C:\uniGUI\1420\ext-4.2.5.1763'; UniRoot := 'C:\uniGUI\1420\uni-1.0.0.1420'; end;
 9. multimesut

  API üzerinden dosya alma

  Merhaba, API haberleşmesi yaparken "UniGUIServerModuleHTTPCommand" Eventinde "ARequestInfo.Params.Values" kullanarak bir parametreyi alabiliyoruz. Peki kullanıcı API üzerinden bize bir dosya göndermek isterse nasıl yakalama yapmalıyız?
 10. multimesut

  UniComboBox MaxLength

  Yes, work thank you. why does "UniComboBox.MaxLength" not work?
 11. multimesut

  UniComboBox MaxLength

  Merhaba, UniComboBox'un MaxLength kısmını çalıştıramadım. 2 olarak ayarlıyorum fakat daha fazla değer girilebiliyor. 1.0.0.1420 sürümünü kullanıyorum ve aşağıdaki gibi ayarlı. Sorun ne olabilir? object UniComboBox6: TUniComboBox Left = 142 Top = 17 Width = 55 Hint = '' MaxLength = 2 Text = '00' Items.Strings = ( '00' '05' '10' '15' '20' '25' '30' '35' '40' '45' '50' '55') TabOrder = 4 end
 12. multimesut

  127.0.0.1 ile haberleşme

  Merhaba; Aşağıdaki gibi bir java ile çözdüm. function SendAPI(id, message) { var result = null; //var obj = document.getElementById(id); $.ajax({ url : address, type : 'get', dataType : 'json', data : JSON.stringify(message), success: function(data){ ajaxRequest(id, '_SendAPI', ['send=OK', 'actions='+data.data.actions, 'results='+data.data.results]); console.log(data.data.results); } }) .done(function() { console.log('Send - OK'); }) .fail(function() { console.log("Send - ERR"); ajaxRequest(id, '_SendAPI', ['send=ERR', '', '']); }); } procedure TForm1.btnNum1Click(Sender: TObject); begin UniSession.AddJS('SendAPI(Form1.form, {"data":{"actions": "test"}});'); end; procedure TForm1.UniFormAjaxEvent(Sender: TComponent; EventName: string; Params: TUniStrings); var x, actions, results: String; begin if EventName = '_SendAPI' then begin x := Params.Values['send']; end; end;
 13. multimesut

  ServerModule Hakkında

  Merhaba, Uygulama IIS 7 üzerinde çalışıyor. "Application Pools" start yapıldığında UniGUIServerModuleCreate tetiklenmiyor. Sayfayı bir kere açmak gerekiyor. Create tetiklenmediği için sabit işlem yapan timerlerim de çalışmıyor. Bu durum normal midir? ServerModule Destroy hangi durumda olur. sadece "Application Pools" stop ettiğimdemi yoksa bir zamanı var mı?
 14. multimesut

  MainForm 2 Kere Create Oluyor

  Tüm ortak verilerim MainModule de. Fakat UniGUI de tek bir MainForm Page olabildiği için diğer sayfalarımı MainForm a Parent kullanıyorum (tFirma.Parent:=Main.MainForm;). Hal böyle oluncada MAIN e dokunmak gerekiyor. Aslında UniGUI sadece tek bir MainForm Page olarak tasarlanmış, ikinci MainForm i create etmemesi gerek.
 15. multimesut

  MainForm 2 Kere Create Oluyor

  Çözümü aşağıdaki gibi buldum. Fix it; procedure TMainForm.UniFormShow(Sender: TObject); begin if TMainForm(Sender).Name<>'MainForm' then begin UniMainModule.UnRegisterFormInstance(TMainForm(Sender)); UniMainModule.RegisterFormInstance(MainForm); Hide; end; end;
×